Prohlášení

Žádná podpora není zamýšlena ani vyrobena z žádného hypertextového odkazu, produktu, služby nebo informace ani jejím zahrnutím, ani vyloučením z této stránky nebo webu. I když jsou učiněny všechny pokusy o zajištění správnosti a vhodnosti informací, které máme pod kontrolou, a o opravu jakýchkoli chyb, na které jsme upozorněni, nelze učinit žádné prohlášení ani záruku, pokud jde o správnost nebo vhodnost těchto informací nebo jakýchkoli souvisejících informací, na které se odkazujeme, nebo předpokládané.

Všechny kritické informace by měly být nezávisle ověřeny.

Zahrnutí odkazů z této stránky neznamená schválení společností Murray-Calloway Economic Development Corporation (MCEDC). MCEDC nepodporuje, výslovně ani implicitně, žádné odkazy na nebo ze svých stránek, ani není odpovědný za obsah nebo aktivity jakýchkoli odkazovaných stránek. Jakékoli dotazy by měly být směrovány na správce tohoto nebo jiných specifických webů.

1004 Waldrop Drive, Murray, KY 42071
 270 762--3789     270 752--7521
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.
Copyright © Murray-Calloway Economic Development Corporation. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení
Vývoj webových stránek vytvořením EyeSite