Ebrill 1, 2022

Post Blog Cyntaf ERIOED

Rwyf wedi bod yn betrusgar i fynd i mewn i’r “blogosphere” am y rhesymau syml:

  1. Rwy'n meddwl bod gan y byd lawer gormod o sŵn a dim bron digon o sŵn.
  2. Pe bawn i'n ei wneud, roeddwn i eisiau gwneud ffacsimili rhesymol o swydd dda.

Felly penderfynais feddwl y peth drosodd, a throsodd ... ond daeth i'r casgliad o'r diwedd na all fod yn syniad drwg i ddefnyddio pob teclyn sydd ar gael i hyrwyddo fy nghymuned ac efallai rhannu fy marn braidd yn groes.

I ddechrau, rwyf am fynd i'r afael â PAM datblygu economaidd. Yn hynny o beth, ni allaf ond siarad am fy rhesymau personol iawn fy hun. Syrthiais fwy neu lai i'r maes tua 35+ o flynyddoedd yn ôl yn gweithio ar lefel y Wladwriaeth yn Mississippi. Canfûm fy mod yn hoff iawn o weithgynhyrchu a hyd yn oed yn fwy fy mod yn mwynhau rhoi bargeinion at ei gilydd a helpu i wneud i bethau da ddigwydd. Mae’r pethau da sy’n digwydd yn sicr yn ymwneud ag ennill y fargen a’r cyffro o dorri rhubanau a gweld penawdau ffafriol. Ond mae'r cyffro cychwynnol hwnnw'n diflannu'n eithaf cyflym a gobeithio y daw datblygwyr i sylweddoli bod cenhadaeth wirioneddol bwysig (ac mae'n genhadaeth) datblygu economaidd yn rhoi cyfle ar gyfer gwaith ystyrlon i gefnogi teuluoedd a chymunedau.

Rwy’n cofio’n benodol bod mewn cyhoeddiad prosiect lle’r oedd yr hyn a oedd yn ymddangos fel cannoedd o bobl yn bresennol a oedd newydd golli eu swyddi i ffatri a oedd yn cau. Gwelais bobl a oedd yn gyffrous. Gwelais ychydig o bobl gyda dagrau yn eu llygaid. Gwelais obaith. Job wedi ei wneud.

Yn sicr, rwyf wrth fy modd â'r helfa a'r holl arlliwiau o ennill prosiect y mae cymaint yn ei ddilyn. Ond gobaith yw'r genhadaeth.

Y tro nesaf, Sefydliad Iechyd y Byd o ddatblygiad economaidd.

Mark Manning
926 North 16th Street, Ystafell 110
Murray, KY 42071
 270-762 3789-     270-752 7521-
Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.
Hawlfraint © Corfforaeth Datblygu Economaidd Murray-Calloway. Cedwir pob hawl. | Ymwadiad
Dylunio Gwe gan EyeSite Creations