hyfforddiant

Rydym yn cynnig hyfforddiant wedi'i addasu, cymhellion, a llawer mwy o asedau datblygu'r gweithlu. Er mwyn sicrhau bod Murray / Calloway County yn rhoi’r offer a’r adnoddau gorau i weithlu’r ardal, rydym yn partneru gydag arbenigwyr gan gynnwys Prifysgol Murray State, Coleg Cymunedol a Thechnegol West Kentucky, a'n Canolfan Technoleg Ardal ein hunain.

Hyfforddiant wedi'i Addasu

Dim ond rhan o'ch her yw cael gweithwyr gwych. Mae'r Rhwydwaith Sgiliau Kentucky yn eich helpu i ddarparu cyfleoedd hyfforddi i ddatblygu'ch gweithwyr ar eu llwybr gyrfa trwy raglenni hyfforddi wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer anghenion eich cwmni.

System Coleg Cymunedol a Thechnegol Kentucky (KCTCS) yw prif ddarparwr addysg gweithlu Rhwydwaith Sgiliau Kentucky, gan ddarparu rhaglenni a gwasanaethau sy'n mynd i'r afael ag anghenion busnesau a gweithwyr. Mae ein system golegau ledled y wlad yn darparu gwasanaethau hyfforddi a chymorth wedi'u teilwra ar gyfer busnes a diwydiant ar unrhyw adeg.

Mae pynciau hyfforddi poblogaidd KCTCS yn cynnwys:

Arweinyddiaeth
Adeiladu Tîm
Gwasanaeth cwsmer
Sgiliau cyfathrebu
Datrys Gwrthdaro
PLC
Niwmateg
Heb lawer o fraster
Cynnal a Chadw
Cnc
Weldio
Darllen Glasbrint
Offeryn Peiriant
Systemau Microsoft
Fforch godi
... a llawer mwy

Cymhellion Hyfforddi

Mae Rhwydwaith Sgiliau Kentucky yn cynnig amrywiaeth o opsiynau cyllido hyblyg i helpu cwmnïau i wneud hyfforddiant sgiliau yn fwy fforddiadwy.

Cymorth Grant

Mae'r rhaglen Grant Cymorth yn darparu cyllid ar gyfer hyfforddi gweithwyr yng nghwmnïau newydd ac ehangu Kentucky ac ar gyfer sgiliau ac hyfforddiant uwchraddio galwedigaethol ar gyfer gweithwyr cwmnïau presennol Kentucky. Mae cwmnïau cymwys yn cynnwys gweithgynhyrchwyr, cwmnïau gwasanaeth a thechnoleg, ysbytai cyhoeddus, a chonsortia hyfforddi.

KCTCS-HYFFORDDIANT

Trwy KCTCS-TRAINS, mae cwmnïau'n derbyn cyllid i gynorthwyo gyda chost KCTCS a ddarperir gwasanaethau hyfforddi ac asesu'r gweithlu i weithwyr cyfredol, yn ogystal â darpar weithwyr.

Grantiau Hyfforddi yn y Swydd

Ar gyfer busnesau sy'n llogi unigolion di-waith a di-waith, gall grant OJT ddarparu ad-daliad rhannol o gyflogau gweithwyr yn ystod y cyfnod cychwynnol cychwynnol.

Credyd Buddsoddi Hyfforddiant Sgiliau

Mae'r rhaglen Credyd Buddsoddi Hyfforddiant Sgiliau yn cynnig credydau treth y wladwriaeth ar gyfer rhaglenni hyfforddi cymeradwy ar gyfer gweithwyr presennol cwmnïau o fewn y gweithgynhyrchu; prosesu amaethyddol, telathrebu, Ymchwil a Datblygu, gofal iechyd, mwyngloddio, twristiaeth, offer a marw, technoleg peiriannau, a sectorau trafnidiaeth.

Credyd Treth Cyfle Gwaith

Mae'r Credyd Treth Cyfle Gwaith yn gredyd treth Ffederal sydd ar gael i gyflogwyr ar gyfer llogi cyn-filwyr a phoblogaethau wedi'u targedu eraill sy'n aml yn wynebu rhwystrau i gyflogaeth. Mae swm y credyd treth yn amrywio o $ 1,200 i $ 9,600 yr unigolyn a gyflogir.
926 North 16th Street, Ystafell 110
Murray, KY 42071
 270-762 3789-     270-752 7521-
Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.
Hawlfraint © Corfforaeth Datblygu Economaidd Murray-Calloway. Cedwir pob hawl. | Ymwadiad
Dylunio Gwe gan EyeSite Creations